Kirkon Ulkomaanapu

Vuosikertomuksen visuaalisen ilmeen raikastaminen

Suunnittelimme ja toteutimme syksyllä 2017 julkaistulle vuosikertomukselle ilmeuudistuksen. Projektiin kuului luovan työn lisäksi vuosikertomuksen kieliversioiden taitto sekä infografiikan toteutus.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, joka auttaa siellä, missä hätä on suurin – uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Toimintaa ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus sekä strategiset teemat: oikeus rauhaan, koulutukseen ja toimeentuloon.

Date
Category
Markkinointimateriaalit